De vakantie staat voor de deur! Een goed moment om te schrijven over ‘harmonie in je gezin’. Want ook al is harmonie in je gezin het hele jaar belangrijk. Tijdens de vakantie kan het nog wel eens extra onder druk komen te staan. Omdat je dan met je gezin ineens 24/7 op elkaars lip zit. Bepaalde verwachtingen hebt van hoe de vakantie met je gezin zal lopen (Lees ook ‘7 tips voor een ontspannen vakantie met je gezin’). En je graag wil dat de vakantie harmonieus en gezellig verloopt.

Wat ik vaak van moeders hoor is dat ze graag meer harmonie in het gezin zouden willen.Want met harmonie in huis ontstaat er rust en ontspanning. En houd je als moeder ook energie over voor andere leuke dingen.
Als dat bij jou al prima gaat, dan is dat heel fijn. En is deze nieuwsbrief niet voor jou bedoeld ?.

lbedoeld

Hard je best doen

Maar, ik weet niet hoe het bij jou in je gezin gaat, maar ik vind het soms lastig om vat te krijgen op ‘harmonie in het gezin’. Als moeder doe je vaak hard je best om het gezellig, leuk en ontspannen te houden in huis. Te bemiddelen tussen je kinderen, ruzies te sussen en gedoe op te vangen. En niet alleen tussen je kinderen onderling. Ook tussen je kind en je partner probeer je de sfeer goed te houden. Je probeert te praten met je kind of met je partner om ze de effecten van hun gedrag in te laten zien. Maar dat lijkt meestal niet veel uit te maken. En ook zelf kun je niet altijd maar in een opperbest humeur zijn. Dus draag je zelf ook niet altijd bij aan die fijne harmonie. Kortom, het valt gewoon niet altijd mee.

bedoeld

Oplossen met gedrag

“Als mijn zoon maar eens minder snel boos zou worden over van alles en nog wat. Of als mijn dochter nu eens luisterde naar mijn goede raad. Mijn partner eens wat meer geduld zou hebben met de kinderen. Of ik wat minder streng zou doen tegen de kinderen. Dan zou het wel goed komen met die harmonie.”

Vaak zoeken we de oplossing in het gedrag. Gedrag van je kind, partner of jezelf. Wat mag of moet mijn kind anders doen zodat we de harmonie in het gezin kunnen herstellen? Of welke dingen moet mijn partner doen of laten zodat de rust terugkeert? Wat kun je zelf anders doen, het anders aanpakken, zodat je gezin in harmonie functioneert?
Maar ja. het is al lastig genoeg om je eigen gedrag te veranderen, onder controle te krijgen. Laat staan die van anderen.

l;kjdflkj
We zoeken de oplossing vaak op het verkeerde niveau

Daarom nodig ik je uit om eens met een andere bril naar ‘harmonie in het gezin te kijken. En jezelf de volgende vraag te stellen:

l;kjdflkj

Hoe staat het eigenlijk met de harmonie in jezelf?

Als we naar het genoemde voorbeeld kijken;

  • In hoeverre mag jij zelf boosheid voelen of uiten? Heb jij geleerd om boosheid te onderdrukken? Ben jij in harmonie met je eigen boosheid?
  • Hoe goed luister jij zelf naar goede raad? Helemaal niet omdat je geleerd hebt dat dat een risico is. Of juist teveel? Omdat je zelf moest luisteren naar je ouders. Is dat bij jou in balans?
  • En hoe staat het met jouw ge-duld? Wat ‘duld’ jij allemaal wat misschien over jouw grens gaat? Of wat heb jij geleerd om te ‘dulden’? Welk evenwicht heb jij hierin gevonden?
  • Hoe streng ben jij eigenlijk voor jezelf? Heb jij als kind geleerd om streng te zijn voor jezelf? Of ben je in harmonie met jezelf en vind je jezelf OK zoals je bent?

De harmonie van ons gezin is een mooie weerspiegeling van de harmonie in onszelf. En ik ben benieuwd naar het effect op jouw gezin als je aan de slag gaat met de harmonie in jezelf. Wellicht iets om mee te nemen op vakantie. En laat me weten wat jij hierover ontdekt en ervaart.

Ik wens jou en je gezin een hele fijne vakantie,