In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat wat we aan gedrag (laten) zien en (laten) merken slechts het topje van de ijsberg is. Maar dat dat zichtbare en hoorbare gedrag, wordt gedragen door alles wat ‘onder water’ zit: jouw gedachten, motieven, emoties, waarden en overtuigingen. En die van je kind. 

Maar ik ga nog een stapje verder. 
Ik ga er van uit dat wat jouw kind met zijn of haar gedrag vooral wil laten zien, is dat je onderzoekt wat er precies onder jouw ‘waterspiegel’ ligt. Hij of zij houdt jou een spiegel voor. In deze nieuwsbrief vertel ik je hoe jouw kind jouw ‘ijsberg’ spiegelt. 

En deze spiegel vindt plaats op twee niveaus: 

1. De directe spiegel 

Dit herkennen we allemaal wel. Dat je kind hetzelfde loopje heeft, op dezelfde manier lacht, of dezelfde houding aanneemt als jij of je partner. Of dingen op dezelfde manier zegt. Soms zelfs op dezelfde toon. Maar ook wat je kind zegt en doet. “Doe niet zo stom”, “ga het zelf halen”.  Naar de telefoon blijven staren terwijl jij iets tegen je kind zegt. Moeite hebben om voor zichzelf op te komen.

Let er ook maar eens op als jouw kind bijvoorbeeld boos is.
Wat zegt, doet of roept je zoon of dochter dan? Check eens of jij of je partner vergelijkbare dingen zegt. 

Deze directe spiegel is eigenlijk het zichtbare gedrag wat bij de ijsberg boven water ligt. 

 

2. De Indirecte spiegel:

Maar nog belangrijker en interessanter is, is dat je kind je ook een spiegel voorhoudt van het grote deel dat onder water ligt. Namelijk wat jouw onbewuste en onzichtbare gedachten, emoties en overtuigingen zijn. En jouw zoon of dochter laat dat zien in zijn of haar gedrag, spel, leer- of ontwikkelingsproblemen of fysieke klachten. 

 

En deze spiegel kan twee kanten op: 

  1. Of je kind laat zien wat jij teveel doet. En dus wat minder mag gaan doen. 
  2. Of wat jij te weinig doet, dus meer mag doen. 

Bijvoorbeeld: 

  • Je kind lijkt zich slecht te kunnen concentreren. Check dan eens bij jezelf: concentreer jij je misschien te veel ergens op? Bijvoorbeeld op de behoeftes van anderen. Of concentreer je je misschien te weinig op jezelf, op jouw eigen behoeftes of wat jij zelf belangrijk vindt?
  • Of als je kind zich niets van grenzen lijkt aan te trekken. Leg jij (jezelf) te strenge grenzen op, ben je heel strikt? Of laat je juist te veel over jouw grenzen gaan? Ben jij misschien grenzeloos ergens in?
  • Als je het gevoel hebt dat er meer in je kind zit dan er nu uitkomt. Vraag jezelf dan eens af welke kwaliteit jij nu te weinig laat zien en er meer mag laten uitkomen, laten zien. 

 

Hoe weet je nu of je kind jou spiegelt

Niet al het gedrag, spel of fysieke klachten is een spiegel. Gelukkig maar :-).

Je kind houdt je pas een spiegel voor als het gedrag, de lichamelijke klacht, het leer-en ontwikkelprobleem enzovoort jou raakt.

Raakt omdat je er steeds weer boos, verdrietig of gefrustreerd van raakt. Je je er zorgen over maakt. Dat het je steeds bezig houdt. Je het op de een of andere manier emotioneel raakt.  

Hoe kan het dat je kind jou spiegelt?

Op het moment dat jouw zoon of dochter geboren werd, was het volledig afhankelijk van jou en je partner. Je kind kon nog niets zelf. Voor zijn of haar veiligheid, voeding en zorg moest het volledig vertrouwen op jou en je partner. 

Je kind maakte dus volledig open en onvoorwaardelijk contact met jou. Daarmee kwam je kind dus niet alleen in aanraking met het stuk van jou waar jij jezelf bewust van bent. Maar ook met die aspecten van jou die onder de waterspiegel van de ijsberg liggen. Onbewust pikte je zoon of dochter die signalen op.

En het uitgangspunt bij ‘je kind als spiegel‘ is dat je zoon of dochter daar nu uitdrukking aangeeft. In de vorm van gedrag, lichamelijke vermogens en activiteiten, in hun spel of in hun leer-en ontwikkelingsactiviteiten. Zowel positief als negatief. 

En waarom spiegelt je kind jou?

Ik heb al eerder verteld dat je kind jou onbewust spiegelt omdat het graag wil dat jij gelukkig en gezond bent. (Net als jij dat voor jouw kind wenst.) Dus nodigt het jou uit om datgene te doen wat daarvoor nodig is. En je bewust te worden van wat jij hebt aangeleerd, overgenomen, afgeleerd. Datgene wat onder jouw ‘waterspiegel’ ligt nog eens nader te onderzoeken. En daarmee je kwaliteiten en talenten volledig te benutten en je belemmeringen op te ruimen. 

Stap 2 is dan ook:  

Hoe zijn die onbewuste en onzichtbare drijfveren ontstaan?

Dat wat onder jouw waterspiegel ligt, is vooral in jouw kindertijd gevormd. Zoals jouw benutte of onbenutte kwaliteiten en talenten. Helpende en belemmerende gedachten. Helpende en belemmerende waarden en overtuigingen.

Hoe deze gedachten, waarden, overtuigingen, benutte en onbenutte kwaliteiten en talenten zijn ontstaan in jouw eigen kindertijd EN Stap 3 leg ik uit in de volgende nieuwsbrief.