Werkwijze

Ik ga ervan uit

♥ dat je je kind kunt helpen zonder hem of haar te belasten
♥ dat je met opvoedadviezen, training of kindercoach het werkelijke probleem van je kind vaak niet oplost.
♥ dat het gedrag van je kind vaak een afspiegeling is van hoe het met jou gaat.

dus werk ik met jou en niet met je kind

Mijn visie

Ik zie het gedrag van je kind als een spiegel van hoe het met jou gaat.

Dat betekent dat als het goed gaat met je kind het waarschijnlijk ook goed gaat met jou.
Maar als het gedrag van je kind jou raakt, omdat je er steeds weer boos, verdrietig of gefrustreerd van raakt. Of je je zorgen maakt om je kind. Dan speelt er wellicht ook iets bij jou. En daar ben je jezelf niet altijd bewust van.

Onbewust kun je, als ouder nog last hebben van bepaalde patronen die jij zelf als kind hebt aangeleerd of afgeleerd. Waardoor het gedrag van je kind jou zo raakt of jij je nu gedraagt zoals je je gedraagt. Bijvoorbeeld: je schiet snel uit je slof, je raakt gefrustreerd omdat je kind vaak niet luistert, of je vindt het lastig om grenzen te stellen.

Als kind heb je deze patronen aangeleerd of afgeleerd omdat ze je toen goed hielpen. Maar nu je volwassen bent kunnen ze je behoorlijk tegenwerken. Je merkt dat je niet kan handelen of reageren op de manier die je eigenlijk zou willen.
En je kind merkt dat.

Als er dus iets speelt bij je kind, dan kun je dit zien als een uitnodiging voor jou als ouder om naar jezelf te kijken.

En als jij aan de slag gaat met jouw onbewuste patronen, gedachtes en gedrag,
dan ontstaat er ook ruimte voor jouw kind om zijn of haar gedrag te veranderen.

Om meer gemak en ontspanning te creëren voor jezelf en je kind,
hoef je niet nog beter je best te doen of harder te werken.
Je hoeft alleen maar anders te kijken.


Ik maak tijdens het coachen gebruik van:

  • Present Child/Kindertolk: Een methode om het gedrag van je kind te vertalen naar onbewuste patronen bij jou als ouder.
  • NLP: Neuro Linguistisch Programmeren: Een manier om je bewust te worden van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag en zo nodig te veranderen
  • EFT: Emotional Freedom Techniques: Een manier om emotionele en fysieke klachten te neutraliseren.
  • Systemisch werk/Famillie opstellingen: Een manier om de knelpunten in je huidige familisysteem of familisysteem van herkomst zichtbaar te maken en zonodig te veranderen.
  • Zelfcompassie: Jezelf met vriendelijkheid behandelen in plaats van voortdurend kritisch op jezelf te zijn. En een manier om jezelf te leren accepteren.

Wil jij ontdekken

• Hoe jij als ouder je kind kan helpen
• Waarom je kind doet zoals het doet
• Waarom jij op je kind reageert zoals je reageert
• Wat je kunt doen om dat te veranderen
• Wat jouw kind echt van jou nodig heeft

Zonder dat je kind naar een training of kindercoach hoeft

Neem dan contact met mij op via
coach@annemariegooren.nl

Of lees meer over