Aanbod individuele trajecten

Ik ga ervan uit

• dat je je kind kunt helpen zonder hem of haar te belasten
• dat je met opvoedadviezen, training of kindercoach het werkelijke probleem van je kind vaak niet oplost.
• dat het gedrag van je kind vaak een afspiegeling is van hoe het met jou gaat.

dus werk ik met jou en niet met je kind

Individueel

Neem nu contact met mij op
coach@annemariegooren.nl


Ik maak tijdens het coachen gebruik van

  • Present Child/Kindertolk: Een methode om het gedrag van je kind te vertalen naar onbewuste patronen bij jou als ouder.
  • NLP: Neuro Linguistisch Programmeren: Een manier om je bewust te worden van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag en zo nodig te veranderen
  • EFT: Emotional Freedom Techniques: Een manier om emotionele en fysieke klachten te neutraliseren.
  • Systemisch werk/Famillie opstellingen: Een manier om de knelpunten in je huidige familisysteem of familisysteem van herkomst zichtbaar te maken en zonodig te veranderen.
  • Zelfcompassie: Jezelf met vriendelijkheid behandelen in plaats van voortdurend kritisch op jezelf te zijn. En een manier om jezelf te leren accepteren.